Wednesday, December 5, 2012

Czech Army Pocket bandage pattern 90 - AČR Kapesní Obvaz vzor 90
Kapesní obvaz


Kapesní obvaz je vhodný na menší netepené a nežilní krvácení

• Použij nejprve kapesní obvaz zraněného, až poté svůj.

• Roztrhni obal a vyjmi obvaz tak, aby ses nedotkl plochy, kterou přiložíš na ránu.
• Podle rozměrů rány přilož krycí čtverce na sebe nebo vedle sebe, připevni je otáčkami

obvazu k ráně (dostatečně pevně, aby držel, ale ne příliš pevně, aby bylo umožněno

prokrvení končetiny).

• Poraněnou končetinu zraněného zvedni mírně nad úroveň jeho srdce (při podezření na zlo-

meninu až po přiložení dlahy).

• Pokud krvácení pokračuje i přes přiložení obvazu, vyvíjej na obvaz v místě rány

přímý tlak rukou po dobu 5–10 minut. Pokud je zraněný při vědomí, může si na ránu

tlačit sám.

Permalink : Here

No comments:

Post a Comment