Wednesday, December 5, 2012

Czech Army Pocket bandage pattern 90 - AČR Kapesní Obvaz vzor 90

 Photo Credit : Here

 Kapesní obvaz

     Kapesní obvaz je vhodný na menší netepené a nežilní krvácení

    •  Použij nejprve kapesní obvaz zraněného, až poté svůj.
    •  Roztrhni obal a vyjmi obvaz tak, aby ses nedotkl plochy, kterou přiložíš na ránu.•  Podle rozměrů rány přilož krycí čtverce na sebe nebo vedle sebe, připevni je otáčkami
    obvazu k ráně (dostatečně pevně, aby držel, ale ne příliš pevně, aby bylo umožněno
    prokrvení končetiny).
•  Poraněnou končetinu zraněného zvedni mírně nad úroveň jeho srdce (při podezření na zlo-
    meninu až po přiložení dlahy).
•  Pokud  krvácení  pokračuje  i  přes  přiložení  obvazu,  vyvíjej  na  obvaz  v  místě  rány
    přímý tlak rukou po dobu 5–10 minut. Pokud je zraněný při vědomí, může si na ránu
    tlačit sám.

Permalink : Here

No comments:

Post a Comment